Geoportal Duszniki-Zdrój - Pozwolenia na budowę Duszniki-Zdrój

Pozwolenia na budowę Duszniki-Zdrój

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Dusznikach-Zdroju

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Dusznik-Zdroju. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Dusznikach-Zdroju. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Dusznik-Zdroju

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Dusznikach-Zdroju. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Przebudowa części budynku biurowo - przemysłowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję medyczną oraz termomodernizacją całego budynku
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.6.9.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.6.8.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla celów grzewczych z montażem kotła gazowego, przewodu spalinowego i wentylacyjnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.6.7.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Projekt zamienny - zmiana decyzji nr: 12/VI/B/2016 z dnia 27.05.20216r. dot. przebudowy alei Chopina i Sybiraków wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastruktura techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz remont pawilonu źródła "Pieniawa Chopina"
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.6.4.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.6.3.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sześciu jednokondygnacyjnych, wolnostojących budynków rekreacji indywidualnej wraz z instalacjami wod.-ka., C.O., elektryczną oraz zewn. inst. wodociągową, zewn. inst. kanalizacji sanitarnej, zew. inst. elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.6.2.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła, instalacją spalinową i wentylacyjną
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.6.1.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu i montaż kotła gazowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.6.70.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa części nieruchomości wspólnej - strychu, wraz ze zmianą przeznaczenia i sposobu użytkowania poprzez włączenie do lokalu mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.6.69.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku garażowego oraz budowa budynku usługowego branży turystycznej z wbudowanym garażem 2-stanowiskowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZPAiB.6740.6.68.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kłodzko, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
  Status: Decyzja pozytywna
Przejdź na nowy: Geoportal Duszniki-Zdrój

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: