Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Duszniki-Zdrój

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Duszniki-Zdrój

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Dusznikach-Zdroju i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Dusznikach-Zdroju, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Duszniki-Zdrój

Sprawdź MPZP Duszniki-Zdrój dla dowolnej działki w Dusznikach-Zdroju. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXV/147/20 Rady Miasta Duszniki Zdrój z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec
  Numer uchwały: XXV/147/20
  Data uchwalenia: 2020-07-30
 • Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miasta Duszniki Zdrój z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec
  Numer uchwały: VI/39/2019
  Data uchwalenia: 2019-02-28
 • Uchwała nr LX/291/2018 Rady Miasta Duszniki Zdrój z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4.
  Numer uchwały: LX/291/2018
  Data uchwalenia: 2018-09-12
 • Uchwała nr XXXVI/206/17 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec A-2, A-3, A-4.
  Numer uchwały: XXXVI/206/17
  Data uchwalenia: 2017-05-25
 • Uchwała nr LIV/269/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój dla obszaru strefy ochrony uzdrowiskowej "A".
  Numer uchwały: LIV/269/14
  Data uchwalenia: 2014-09-25
 • Uchwała nr XV/54/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM3, AM4.
  Numer uchwały: XV/54/2011
  Data uchwalenia: 2011-11-23
Przejdź na nowy: Geoportal Duszniki-Zdrój

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: