Obszary chronione Gąbin - Gąbin

Ochrona przyrody w gminie Gąbin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Gąbin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Gąbin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Gąbin

obszar chronionego krajobrazu
  • Gostynińsko-Gąbiński: 6934.0 ha
  • Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski): 0.04 ha
  • Dolina Przysowy:
park krajobrazowy
  • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - otulina: 2.5 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Kampinoska Dolina Wisły: 1963.0 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 401: 3.9 ha
rezerwat
  • Ławice Troszyńskie: 67.0 ha
  • Kępa Wykowska - otulina: 67.0 ha
  • Kępa Wykowska: 67.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Wisły: 499.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Szczawin Kościelny, Ochrona przyrody Łąck, Ochrona przyrody Sanniki
Przejdź na nowy: Geoportal Gąbin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: