Obszary chronione Łąck - płocki

Ochrona przyrody w Łącku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łącku? Sprawdź aktualne statystyki dla Łącka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łącka

obszar chronionego krajobrazu
 • Gostynińsko-Gąbiński: 4731.0 ha
 • Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski): 129.0 ha
 • Dolina Skrwy Lewej: 0.04 ha
 • Dolina Przysowy: 0.01 ha
park krajobrazowy
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - otulina: 3989.0 ha
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy: 593.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Uroczyska Łąckie: 1103.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 394: 2.5 ha
 • użytek 393: 0.86 ha
 • użytek 397: 0.53 ha
 • użytek 396: 0.08 ha
rezerwat
 • Dąbrowa Łącka - otulina: 849.0 ha
 • Dąbrowa Łącka: 305.0 ha
 • Jezioro Drzezno - otulina: 99.0 ha
 • Korzeń: 36.0 ha
 • Łąck: 16.0 ha
 • Jezioro Drzezno: 6.3 ha
 • Jastrząbek: 0.23 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Jezioro Zdworskie: 343.0 ha
 • Jezioro Łąckie Duże: 67.0 ha
 • Jezioro Ciechomickie: 48.0 ha
 • Jezioro Górskie: 44.0 ha
 • Jezioro Sendeń: 6.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Łąck

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: