Obszary chronione Szczawin Kościelny - gostyniński

Ochrona przyrody w Szczawinie Kościelnemu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Szczawinie Kościelnemu? Sprawdź aktualne statystyki dla Szczawina Kościelnego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Szczawina Kościelnego

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Przysowy: 6085.0 ha
 • Dolina Skrwy Lewej: 2.0 ha
 • Gostynińsko-Gąbiński: 0.03 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 346: 3.2 ha
 • użytek 342: 1.2 ha
 • użytek 343: 1.1 ha
 • użytek 344: 0.77 ha
 • użytek 347: 0.76 ha
 • użytek 341: 0.74 ha
 • użytek 345: 0.34 ha
 • użytek 317:
rezerwat
 • Jezioro Szczawińskie - otulina: 341.0 ha
 • Jezioro Szczawińskie: 137.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Doliny Przysowy i Słudwi: 1052.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: