Obszary chronione Głuszyca - Głuszyca

Ochrona przyrody w gminie Głuszyca

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Głuszyca? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Głuszyca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Głuszyca

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich: 1458.0 ha
  • Park Krajobrazowy Gór Sowich: 1012.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Góry Kamienne: 3137.0 ha
  • Ostoja Nietoperzy Gór Sowich: 2016.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie: 3684.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Jedlina-Zdrój, Ochrona przyrody Walim, Ochrona przyrody Nowa Ruda
Przejdź na nowy: Geoportal Głuszyca

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: