Geoportal Walim - wałbrzyski - Obszary chronione Walim - wałbrzyski

Obszary chronione Walim - wałbrzyski

Ochrona przyrody w Walimie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Walimie? Sprawdź aktualne statystyki dla Walima, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Walima

obszar chronionego krajobrazu
  • Góry Bardzkie i Sowie: 2680.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Gór Sowich: 978.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nietoperzy Gór Sowich: 4737.0 ha
rezerwat
  • Góra Choina: 20.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Walim

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: