Geoportal Nowa Ruda - kłodzki - Obszary chronione Nowa Ruda - kłodzki

Obszary chronione Nowa Ruda - kłodzki

Ochrona przyrody w gminie Nowa Ruda

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Nowa Ruda? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Nowa Ruda, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Nowa Ruda

obszar chronionego krajobrazu
  • Góry Bardzkie i Sowie: 1649.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Gór Sowich: 2085.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nietoperzy Gór Sowich: 5865.0 ha
  • Góry Bardzkie: 1.1 ha
  • Góry Kamienne: 0.01 ha
rezerwat
  • Bukowa Kalenica w Górach Sowich: 0.48 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie: 153.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nowa Ruda

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: