Obszary chronione Barciany - kętrzyński

Ochrona przyrody w Barcianach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Barcianach? Sprawdź aktualne statystyki dla Barcian, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Barcian

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Rzeki Guber: 1426.0 ha
  • Jeziora Oświn: 1073.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja nad Oświnem: 128.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Warmińska: 17865.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Kętrzyn, Ochrona przyrody Srokowo, Ochrona przyrody Korsze
Przejdź na nowy: Geoportal Barciany

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: