Geoportal Srokowo - kętrzyński - Obszary chronione Srokowo - kętrzyński

Obszary chronione Srokowo - kętrzyński

Ochrona przyrody w Srokowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Srokowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Srokowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Srokowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Jeziora Oświn: 7526.0 ha
  • Bagien Mażańskich: 955.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja nad Oświnem: 1064.0 ha
rezerwat
  • Jezioro Siedmiu Wysp: 259.0 ha
  • Kałeckie Błota: 184.0 ha
  • Bajory: 164.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Warmińska: 8789.0 ha
  • Jezioro Oświn i okolice: 386.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Barciany, Ochrona przyrody Kętrzyn
Przejdź na nowy: Geoportal Srokowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: