Obszary chronione Kętrzyn - kętrzyński

Ochrona przyrody w gminie Kętrzyn

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kętrzyn? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kętrzyn, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kętrzyn

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Rzeki Guber: 6266.0 ha
  • Bagien Mażańskich: 70.0 ha
  • Jezior Legińsko-Mrągowskich: 67.0 ha
  • Krzyżany: 0.06 ha
  • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich:
użytek ekologiczny
  • Rozlewisko Wopławka: 68.0 ha
  • Jezioro Salpik: 45.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Gierłoż: 57.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Jezioro Dobskie: 1247.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kętrzyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: