Obszary chronione Bełżec - tomaszowski

Ochrona przyrody w Bełżcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bełżcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Bełżca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bełżca

obszar chronionego krajobrazu
  • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie): 0.53 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Minokąt: 33.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Roztocze: 2302.0 ha
  • Dolina Sołokiji: 596.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bełżec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: