Obszary chronione Tomaszów Lubelski - tomaszowski

Ochrona przyrody w gminie Tomaszów Lubelski

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Tomaszów Lubelski? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Tomaszów Lubelski, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Tomaszów Lubelski

obszar chronionego krajobrazu
 • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie):
park krajobrazowy
 • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - otulina: 1996.0 ha
 • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy: 1739.0 ha
 • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej - otulina: 47.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Zarośle: 387.0 ha
 • Borowa Góra: 3.3 ha
użytek ekologiczny
 • : 18.0 ha
rezerwat
 • Zarośle: 65.0 ha
 • Piekiełko Koło Tomaszowa Lubelskiego: 2.3 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Roztocze: 7201.0 ha
 • Dolina Sołokiji: 2256.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: