Obszary chronione Jarczów - tomaszowski

Ochrona przyrody w Jarczowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jarczowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Jarczowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jarczowa

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łąki nad Szyszłą: 832.0 ha
  • Żurawce: 1.9 ha
użytek ekologiczny
  • "Korhynie": 2.5 ha
rezerwat
  • Las Lipowy w Uroczysku Bukowiec: 12.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Szyszły: 832.0 ha
  • Dolina Sołokiji: 810.0 ha
  • Zlewnia Górnej Huczwy: 244.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jarczów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: