Geoportal Besko - sanocki - Obszary chronione Besko - sanocki

Obszary chronione Besko - sanocki

Ochrona przyrody w Besku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Besku? Sprawdź aktualne statystyki dla Beska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Beska

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 778.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Las Hrabeński: 124.0 ha
  • Wisłok Środkowy z Dopływami: 61.0 ha
  • Jaćmierz: 0.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Zarszyn, Ochrona przyrody Haczów
Przejdź na nowy: Geoportal Besko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: