Obszary chronione Zarszyn - sanocki

Ochrona przyrody w Zarszynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zarszynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Zarszyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zarszyna

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 5359.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rymanów: 1113.0 ha
  • Patria nad Odrzechową: 573.0 ha
  • Jaćmierz: 174.0 ha
  • Ostoja Jaśliska: 75.0 ha
  • Kościół w Nowosielcach: 0.28 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Niski: 1218.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Haczów