Obszary chronione Haczów - brzozowski

Ochrona przyrody w Haczowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Haczowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Haczowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Haczowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 3287.0 ha
park krajobrazowy
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - otulina: 3287.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Wisłok Środkowy z Dopływami: 38.0 ha
  • Jaćmierz:
rezerwat
  • Kretówki: 69.0 ha
  • Cisy w Malinówce: 4.5 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Haczów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: