Geoportal Bestwina - bielski - Obszary chronione Bestwina - bielski

Obszary chronione Bestwina - bielski

Ochrona przyrody w Bestwinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bestwinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Bestwiny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bestwiny

obszar chronionego krajobrazu
  • na terenie kompleksu stawowego "Podkępie": 175.0 ha
użytek ekologiczny
  • Oczko wodne w Kaniowie: 0.19 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Stawy w Brzeszczach: 0.04 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bestwina

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: