Obszary chronione Bielsko-Biała

Ochrona przyrody w Bielsku-Białej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bielsku-Białej? Sprawdź aktualne statystyki dla Bielska-Białej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bielska-Białej

park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego: 2339.0 ha
 • Park Krajobrazowy Beskidu Małego: 435.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Beskid Śląski: 2441.0 ha
 • Beskid Mały: 43.0 ha
użytek ekologiczny
 • Żabiniec: 0.59 ha
 • Zbiornik Weldoro: 0.21 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dolina Wapienicy: 1524.0 ha
 • Cygański Las: 609.0 ha
 • Gościnna Dolina: 32.0 ha
 • Sarni Stok: 11.0 ha
rezerwat
 • Stok Szyndzielni: 58.0 ha
 • Jaworzyna: 39.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bielsko-Biała

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: