Geoportal Biesiekierz - koszaliński - Obszary chronione Biesiekierz - koszaliński

Obszary chronione Biesiekierz - koszaliński

Ochrona przyrody w Biesiekierzu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Biesiekierzu? Sprawdź aktualne statystyki dla Biesiekierza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Biesiekierza

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Radwi, Chocieli i Chotli: 1567.0 ha
  • Warnie Bagno: 241.0 ha
  • Bukowy Las Górki: 144.0 ha
użytek ekologiczny
  • Bagna Kotłowo: 6.0 ha
  • Bagno Tatów: 3.0 ha
  • Bagna i łąki Cieszyn: 2.1 ha
  • Bagno Stare Bielice II: 1.3 ha
  • Bagno Stare Bielice I: 0.39 ha
rezerwat
  • Warnie Bagno: 130.0 ha
  • Parnowo: 62.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Biesiekierz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: