Geoportal Biesiekierz - koszaliński - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Biesiekierz - koszaliński

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Biesiekierz - koszaliński

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Biesiekierz

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Biesiekierzu i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Biesiekierzu, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Biesiekierz

Sprawdź MPZP Biesiekierz dla dowolnej działki w Biesiekierzu. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XXX/198/21 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 148/4 oraz 148/1, położonych w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
  Numer uchwały: XXX/198/21
  Data uchwalenia: 2021-06-09
 • Uchwała Nr XXXIV/260/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
  Numer uchwały: XXXIV/260/17
  Data uchwalenia: 2017-07-20
 • UCHWAŁA Nr XXV/181/16 RADY GMINY W BIESIEKIERZU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz - wprowadzeń linii elektroenergetycznych do stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Dunowo w obrębie Laski Koszalińskie
  Numer uchwały: XXV/181/16
  Data uchwalenia: 2016-10-27
 • Uchwała Nr XX/158/16 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz pod rozbudowę stacji elektroenergetycznej w obrębie Laski Koszalińskie
  Numer uchwały: XX/158/16
  Data uchwalenia: 2016-06-02
 • Uchwała Nr XLVIII/263/14 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 24 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz w obrębach: Parsowo, Świemino, Kraśnik Koszaliński, Warnino z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania
  Numer uchwały: XLVIII/263/14
  Data uchwalenia: 2014-10-24
 • UCHWAŁA Nr XLVI/352/10 RADY GMINY W BIESIEKIERZU z dnia 27 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz - dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną - obszary Kraśnik Koszaliński i Warnino.
  Numer uchwały: XLVI/352/10
  Data uchwalenia: 2010-09-27

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Biesiekierz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: