Obszary chronione Milejczyce - siemiatycki

Ochrona przyrody w Milejczycach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Milejczycach? Sprawdź aktualne statystyki dla Milejczyc, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Milejczyc

użytek ekologiczny
 • : 11.0 ha
 • : 2.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.8 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.61 ha
 • : 0.6 ha
 • : 0.58 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.22 ha
 • : 0.01 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja w Dolinie Górnego Nurca: 0.62 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Milejczyce

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: