Obszary chronione Borkowice - przysuski

Ochrona przyrody w Borkowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Borkowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Borkowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Borkowic

obszar chronionego krajobrazu
  • Lasy Przysusko-Szydłowieckie: 5406.0 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 207: 6.0 ha
  • użytek 206: 4.8 ha
  • użytek 203: 3.7 ha
  • użytek 208: 2.6 ha
  • użytek 205: 1.2 ha
  • użytek 204: 0.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Borkowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: