Geoportal Szydłowiec - Szydłowiec - Obszary chronione Szydłowiec - Szydłowiec

Obszary chronione Szydłowiec - Szydłowiec

Ochrona przyrody w gminie Szydłowiec

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Szydłowiec? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Szydłowiec, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Szydłowiec

obszar chronionego krajobrazu
  • Lasy Przysusko-Szydłowieckie: 5084.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Lasy Skarżyskie: 764.0 ha
stanowisko dokumentacyjne
  • Łom Podkowiński: 2.9 ha
  • Łom Pikiel: 2.0 ha
  • Łom na Polankach: 1.8 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 157: 1.8 ha
  • użytek 155: 0.78 ha
  • użytek 156: 0.34 ha
rezerwat
  • Rezerwat Cisowy Majdów - Cis B: 11.0 ha
  • Rezerwat Cisowy Skarżysko - Cis A: 5.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Borkowice, Ochrona przyrody Chlewiska
Przejdź na nowy: Geoportal Szydłowiec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: