Geoportal Braniewo - braniewski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Braniewo - braniewski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Braniewo - braniewski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Braniewo

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Braniewo i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Braniewo, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Braniewo

Sprawdź MPZP Braniewo dla dowolnej działki w gminie Braniewo. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA Nr 52/V/09 RADY GMINY BRANIEWO z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Części wsi Rogity Gmina Braniewo
    Numer uchwały: 52/V/09
    Data uchwalenia: 2009-09-30
  • UCHWAŁA Nr 37/V/07 Rady Gminy Braniewo z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Braniewo obejmującego dz. 11/2, 10/2, 9/2, 8/2, 7/2, 7/3, 3./4, 1/2, 2/2 i 6 obręb Rogity
    Numer uchwały: 37/V/07
    Data uchwalenia: 2007-07-13

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Braniewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: