Geoportal Braniewo - braniewski - Obszary chronione Braniewo - braniewski

Obszary chronione Braniewo - braniewski

Ochrona przyrody w gminie Braniewo

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Braniewo? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Braniewo, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Braniewo

obszar chronionego krajobrazu
 • Rzeki Banówki: 3629.0 ha
 • Wybrzeża Staropruskiego: 1762.0 ha
 • Dolina Pasłęki: 1443.0 ha
 • Rzeki Baudy: 1271.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana: 6340.0 ha
 • Rzeka Pasłęka: 625.0 ha
rezerwat
 • Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce: 237.0 ha
 • Cielętnik: 3.3 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Warmińska: 9016.0 ha
 • Zalew Wiślany: 2954.0 ha
 • Dolina Pasłęki: 455.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Braniewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: