Geoportal Brzeżno - świdwiński - Obszary chronione Brzeżno - świdwiński

Obszary chronione Brzeżno - świdwiński

Ochrona przyrody w Brzeżnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Brzeżnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Brzeżna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Brzeżna

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie": 848.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dorzecze Regi: 683.0 ha
  • Karsibórz Świdwiński: 588.0 ha
użytek ekologiczny
  • Bagno: 43.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Karsibór: 586.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Drawska: 4481.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Brzeżno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: