Obszary chronione Ostrowice - drawski

Ochrona przyrody w Ostrowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Ostrowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Ostrowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Ostrowic

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie": 15027.0 ha
park krajobrazowy
 • Drawski Park Krajobrazowy - otulina: 8134.0 ha
 • Drawski Park Krajobrazowy: 5102.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Jeziora Czaplineckie: 1926.0 ha
 • Dorzecze Regi: 73.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 54.0 ha
 • Bagna Mścice: 3.5 ha
 • : 0.01 ha
 • :
rezerwat
 • Zielone Bagna: 55.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Drawska: 15027.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: