Obszary chronione Świdwin - świdwiński

Ochrona przyrody w gminie Świdwin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Świdwin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Świdwin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Świdwin

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie": 26.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dorzecze Regi: 2474.0 ha
  • Bystrzyno: 448.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 59.0 ha
  • : 4.8 ha
  • Bagno: 3.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Drawska: 1840.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Świdwin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: