Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Budry - węgorzewski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Budry

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Budrach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Budrach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Budry

Sprawdź MPZP Budry dla dowolnej działki w Budrach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA Nr XXXIV/204/09 Rady Gminy Budry z dnia 20 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry, w obrębie geodezyjnym Budry, położonego po południowej stronie drogi wojewódzkiej Węgorzewo-Gołdap.
    Numer uchwały: XXXIV/204/09
    Data uchwalenia: 2009-10-20

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Budry

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: