Geoportal Budry - węgorzewski - Obszary chronione Budry - węgorzewski

Obszary chronione Budry - węgorzewski

Ochrona przyrody w Budrach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Budrach? Sprawdź aktualne statystyki dla Budr, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Budr

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy: 10462.0 ha
  • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: 0.03 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Niecka Skaliska: 7122.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Skaliskie: 6911.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Węgorzewo, Ochrona przyrody Pozezdrze, Ochrona przyrody Banie Mazurskie
Przejdź na nowy: Geoportal Budry

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: