Obszary chronione Bukowina Tatrzańska - tatrzański

Ochrona przyrody w Bukowinie Tatrzańskiej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bukowinie Tatrzańskiej? Sprawdź aktualne statystyki dla Bukowiny Tatrzańskiej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bukowiny Tatrzańskiej

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 8813.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Tatry: 4322.0 ha
  • Dolina Białki: 311.0 ha
park narodowy
  • Tatrzański Park Narodowy: 4367.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Tatry: 4322.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: