Obszary chronione Łapsze Niżne - nowotarski

Ochrona przyrody w Łapszach Niżnych

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łapszach Niżnych? Sprawdź aktualne statystyki dla Łapszy Niżnych, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łapszy Niżnych

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 12554.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Białki: 121.0 ha
  • Niedzica: 26.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 1.0 ha
park narodowy
  • Pieniński Park Narodowy - otulina: 442.0 ha
  • Pieniński Park Narodowy: 25.0 ha
rezerwat
  • Niebieska Dolina: 22.0 ha
  • Przełom Białki pod Krempachami: 0.06 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Łapsze Niżne

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: