Geoportal Nowy Targ - nowotarski - Obszary chronione Nowy Targ - nowotarski

Obszary chronione Nowy Targ - nowotarski

Ochrona przyrody w gminie Nowy Targ

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Nowy Targ? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Nowy Targ, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Nowy Targ

obszar chronionego krajobrazu
 • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 20167.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Gorczańska: 3400.0 ha
 • Torfowiska Orawsko-Nowotarskie: 914.0 ha
 • Dolina Białki: 284.0 ha
 • Górny Dunajec: 120.0 ha
park narodowy
 • Gorczański Park Narodowy - otulina: 5828.0 ha
 • Gorczański Park Narodowy: 605.0 ha
rezerwat
 • Przełom Białki pod Krempachami: 9.1 ha
 • Skałka Rogoźnicka: 0.1 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Torfowiska Orawsko-Nowotarskie: 914.0 ha
 • Gorce: 605.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nowy Targ

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: