Geoportal Chmielno - kartuski - Obszary chronione Chmielno - kartuski

Obszary chronione Chmielno - kartuski

Ochrona przyrody w Chmielnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Chmielnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Chmielna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Chmielna

park krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy: 7607.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego: 344.0 ha
 • Dolina Górnej Łeby: 155.0 ha
 • Staniszewskie Błoto: 0.79 ha
użytek ekologiczny
 • Bagna Przewóz: 4.3 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Rynna Raduńska: 1593.0 ha
 • Dolina Łeby w KPK: 1450.0 ha
 • Obniżenie Chmieleńskie: 794.0 ha
 • Rynna Mirachowska: 106.0 ha
 • Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka: 50.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Lasy Mirachowskie: 26.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Stężyca, Ochrona przyrody Somonino, Ochrona przyrody Sierakowice
Przejdź na nowy: Geoportal Chmielno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: