Obszary chronione Sierakowice - kartuski

Ochrona przyrody w Sierakowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sierakowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Sierakowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sierakowic

obszar chronionego krajobrazu
 • Gowidliński: 4521.0 ha
 • Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka: 0.7 ha
park krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy: 5009.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Kurze Grzędy: 161.0 ha
 • Jeziora Kistowskie: 94.0 ha
 • Staniszewskie Błoto: 0.33 ha
użytek ekologiczny
 • Dwa Oczka: 1.6 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Rynna Kamienicka: 632.0 ha
 • Rynna Potęgowska: 446.0 ha
 • Rynna Mirachowska: 200.0 ha
 • Dolina Łeby w KPK: 3.6 ha
rezerwat
 • Żurawie Chrusty: 22.0 ha
 • Kurze Grzędy: 4.4 ha
 • Jezioro Turzycowe: 1.1 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Lasy Mirachowskie: 2885.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sierakowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: