Obszary chronione Stężyca - kartuski

Ochrona przyrody w Stężycy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Stężycy? Sprawdź aktualne statystyki dla Stężycy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Stężycy

obszar chronionego krajobrazu
 • Gowidliński: 324.0 ha
park krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy: 7309.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego: 2431.0 ha
 • Nowa Sikorska Huta: 11.0 ha
użytek ekologiczny
 • Utopiec: 2.8 ha
 • Jezioro Lubowisko: 0.72 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Rynna Raduńska: 1592.0 ha
 • Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka: 1266.0 ha
 • Dolina Łeby w KPK: 121.0 ha
rezerwat
 • Ostrzycki Las: 61.0 ha
 • Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim: 33.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Działki na sprzedaż Stężyca - kartuski: 2 Nieruchomości Chmielno