Geoportal chotcza - Obszary chronione chotcza

Obszary chronione chotcza

Ochrona przyrody w chotczy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w chotczy? Sprawdź aktualne statystyki dla chotczy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie chotczy

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina rzeki Zwolenki: 1771.0 ha
  • Solec nad Wisłą: 1539.0 ha
  • Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.01 ha
park krajobrazowy
  • Kazimierski Park Krajobrazowy - otulina:
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Przełom Wisły w Małopolsce: 974.0 ha
  • Dolina Zwoleńki: 668.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Małopolski Przełom Wisły: 781.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Chotcza

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: