Obszary chronione Solec nad Wisłą - lipski

Ochrona przyrody w Solcu nad Wisłą

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Solcu nad Wisłą? Sprawdź aktualne statystyki dla Solca nad Wisłą, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Solca nad Wisłą

obszar chronionego krajobrazu
 • Solec nad Wisłą: 12979.0 ha
 • Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.02 ha
park krajobrazowy
 • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 9.9 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Przełom Wisły w Małopolsce: 1382.0 ha
 • Dolina Kamiennej: 128.0 ha
użytek ekologiczny
 • Raj II - użytek 116: 24.0 ha
 • Raj I - użytek 115: 4.5 ha
 • Raj V - użytek 118: 2.6 ha
 • Raj IV - użytek 117: 1.4 ha
rezerwat
 • Sadkowice: 0.57 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Małopolski Przełom Wisły: 1004.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Solec nad Wisłą

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: