Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ciechocin - golubsko-dobrzyński

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Ciechocin

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Ciechocinie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Ciechocinie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Ciechocin

Sprawdź MPZP Ciechocin dla dowolnej działki w Ciechocinie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXIII/171/2022 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin w części wsi Elgiszewo
  Numer uchwały: XXXIII/171/2022
  Data uchwalenia: 2022-02-28
 • Uchwała nr XLVIII/237/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Elgiszewo - teren Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad jeziorem Okonin
  Numer uchwały: XLVIII/237/2014
  Data uchwalenia: 2014-11-13
 • Uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Ciechocin, Kujawy i Nowa Wieś
  Numer uchwały: XVII/74/2012
  Data uchwalenia: 2012-02-09
 • UCHWAŁA NR II/8/98 z dnia 03.12.1998 r. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechocin w części wsi Świętosław obejmującej teren pod oczyszczalnię ścieków.
  Numer uchwały: II/8/98
  Data uchwalenia: 1998-12-03
 • Uchwała Nr XXXIII/138/98 Rady Gminy Ciechocin w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechocin w części wsi Elgiszewo obejmującej tereny pod usługi turystyczne
  Numer uchwały: XXXIII/138/98
  Data uchwalenia: 1998-03-10
 • UCHWAŁA NR XXX/126/97 z dnia 12.12.1997 r. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechocin w części wsi Ciechocin obejmującej tereny zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą komunalną.
  Numer uchwały: XXX/126/97
  Data uchwalenia: 1997-12-12

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Ciechocin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: