Obszary chronione Ciechocin - golubsko-dobrzyński

Ochrona przyrody w Ciechocinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Ciechocinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Ciechocina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Ciechocina

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Drwęcy: 5779.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Drwęcy: 256.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 23.0 ha
 • : 21.0 ha
 • : 14.0 ha
 • : 7.2 ha
 • : 5.8 ha
 • : 4.5 ha
 • : 3.7 ha
 • : 3.3 ha
 • : 3.3 ha
 • : 3.0 ha
 • : 2.9 ha
 • : 2.8 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.77 ha
 • : 0.73 ha
 • : 0.72 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.61 ha
 • : 0.61 ha
 • : 0.59 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.45 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.18 ha
rezerwat
 • Rzeka Drwęca: 78.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ciechocin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: