Obszary chronione Cyców - łęczyński

Ochrona przyrody w Cycowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Cycowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Cycowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Cycowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu: 5777.0 ha
 • Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu: 893.0 ha
park krajobrazowy
 • Poleski Park Krajobrazowy - otulina: 451.0 ha
 • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie: 6.1 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Jeziora Uściwierskie: 580.0 ha
 • Dobromyśl: 28.0 ha
użytek ekologiczny
 • "Uściwierz": 218.0 ha
 • "Ciesacin": 121.0 ha
 • : 0.01 ha
rezerwat
 • Jezioro Świerszczów: 46.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Polesie: 647.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Cyców

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: