Obszary chronione Milejów - łęczyński

Ochrona przyrody w Milejowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Milejowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Milejowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Milejowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu:
park krajobrazowy
  • Nadwieprzański Park Krajobrazowy: 3528.0 ha
  • Nadwieprzański Park Krajobrazowy - otulina: 3498.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Środkowego Wieprza: 952.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Milejów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: