Geoportal Ludwin - łęczyński - Obszary chronione Ludwin - łęczyński

Obszary chronione Ludwin - łęczyński

Ochrona przyrody w Ludwinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Ludwinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Ludwina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Ludwina

obszar chronionego krajobrazu
 • Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu: 231.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie: 4768.0 ha
 • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie - otulina: 3487.0 ha
 • Nadwieprzański Park Krajobrazowy - otulina: 19.0 ha
 • Poleski Park Krajobrazowy - otulina: 2.3 ha
 • Poleski Park Krajobrazowy: 2.1 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Jeziora Uściwierskie: 493.0 ha
 • Ostoja Poleska: 265.0 ha
 • Brzeziczno: 98.0 ha
 • Jelino: 8.4 ha
użytek ekologiczny
 • : 319.0 ha
 • : 126.0 ha
 • : 113.0 ha
 • : 110.0 ha
 • : 72.0 ha
 • : 61.0 ha
 • : 54.0 ha
 • : 48.0 ha
 • : 19.0 ha
 • : 6.6 ha
park narodowy
 • Poleski Park Narodowy: 216.0 ha
rezerwat
 • Jezioro Brzeziczno: 98.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Polesie: 1258.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ludwin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: