Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czarna Dąbrówka - bytowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Czarna Dąbrówka

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Czarnej Dąbrówce i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Czarnej Dąbrówce, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Czarna Dąbrówka

Sprawdź MPZP Czarna Dąbrówka dla dowolnej działki w Czarnej Dąbrówce. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXVII/435/2022 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 55/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Czarna Dąbrówka.
  Numer uchwały: XXXVII/435/2022
  Data uchwalenia: 2022-08-22
 • Uchwała nr XXIX/330/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 434, 323/1, 295/4, część działki nr 33, położonych w obrębie Łupawsko oraz część działki nr 65 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka
  Numer uchwały: XXIX/330/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-18
 • Uchwała nr XXIV/283/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 628 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka
  Numer uchwały: XXIV/283/2021
  Data uchwalenia: 2021-04-26
 • Uchwała nr XXIV/286/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 38/6 i 38/7 położonych w obrębie Kotuszewo, gmina Czarna Dąbrówka
  Numer uchwały: XXIV/286/2021
  Data uchwalenia: 2021-04-26
 • Uchwała nr XXIV/289/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 37 położonej w obrębie Osowskie, gmina Czarna Dąbrówka
  Numer uchwały: XXIV/289/2021
  Data uchwalenia: 2021-04-26
 • Uchwała nr XXIV/287/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 25, 437/1, 436/1, 460/1 położonych w obrębie Mikorowo, gmina Czarna Dąbrówka
  Numer uchwały: XXIV/287/2021
  Data uchwalenia: 2021-04-26

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: