Obszary chronione Czarna Dąbrówka - bytowski

Ochrona przyrody w Czarnej Dąbrówce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Czarnej Dąbrówce? Sprawdź aktualne statystyki dla Czarnej Dąbrówki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Czarnej Dąbrówki

park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi: 7312.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Łupawy: 2109.0 ha
 • Dolina Słupi: 642.0 ha
 • Jeziora Lobeliowe koło Soszycy: 130.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 16.0 ha
 • : 15.0 ha
 • : 9.7 ha
 • : 5.4 ha
 • : 4.9 ha
 • : 4.2 ha
 • : 3.8 ha
 • : 2.9 ha
 • : 2.7 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.3 ha
 • Torfowisko Flisów 1: 1.8 ha
 • Kostroga: 1.8 ha
 • Kostroga: 1.8 ha
 • Torfowisko Flisów 2: 0.22 ha
rezerwat
 • Skotawskie Łąki - otulina: 60.0 ha
 • Skotawskie Łąki: 55.0 ha
 • Jeziora Małe i Duże Sitno: 41.0 ha
 • Gniazda orła bielika: 11.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Słupi: 7288.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: