Geoportal Czernichów - krakowski - Pozwolenia na budowę Czernichów - krakowski

Pozwolenia na budowę Czernichów - krakowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Czernichowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Czernichowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Czernichowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Czernichowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Czernichowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku i w budynku jednorodzinnym w m. Wołowice, dz. nr 774/7, gm. Czernichów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0571/K/2021/AB.IV.6740.1.403.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w m. Rybna, dz. nr 1731, gm. Czernichów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0572/K/2021/AB.IV.6740.1.404.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zbiornika szczelnego na wody opadowe na dz. nr 2477/23 w m. Kamień, gm. Czernichów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0564/K/2021/AB.IV.6740.1.397.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn90PE wraz z przyłączami gazu średniego ciśnienia dn25PE na dz. nr 1446/1, 1492, 1447/7 w m. Rybna, gmina Czernichów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.179.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr AB.IV.1.516.2020 z dnia 08.05.2020 znak: AB.IV.6740.1.597.2020.KN budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący wg. projektu „Dom w Rododendronach 23” w lustrzanym odbiciu wraz z instalacjami: wod-kan, c.o., gaz, elektryczna, na zewnątrz budynku utwardzonym dojściem i dojazdem na dz. nr 251/1, 252/3 w m. Czułówek, gmina Czernichów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0472/K/2021/AB.IV.6740.1.330.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn90PE wraz z przyłączami gazu średniego ciśnienia dn25PE na dz. nr 2245/2 w m. Rybna, gm. Czernichów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.158.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem prowadzonym w ziemi do budynku mieszkalnego na dz. nr 220/10 w m. Wołowice, gm. Czernichów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0458/K/2021/AB.IV.6740.1.321.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych nr III o mocy max 0,999 MW polegająca na montażu paneli fotowoltaicznych, posadowieniu stalowej konstrukcji montażowej, montażu inwerterów, montażu złącz kablowych montażu kabli solarnych, zabudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego na napięciu SN oraz na napięciu NN, montaż linii kablowych AC – instalacja NN, posadowienie prefabrykowanej stacji kontenerowej wraz z transformatorem NN/SN, budowa ogrodzenia, budowa układu komunikacyjnego na dz. Nr 51 do drogi gminnej (dz. Nr 184), budowa instalacji oświetlenia i monitoringu, instalacji SN na dz. nr 51, 64, 52/4 w m. Wołowice, gm. Czernichów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0461/K/2021/AB.V.6740.1.111.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na dz. Nr 3055 w m. Rybna, gmina Czernichów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0453/K/2021/AB.IV.6740.1.318.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na dz. Nr 3055 w m. Rybna, gmina Czernichów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0453K/2021/AB.IV.6740.1.318.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Czernichów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: