Pozwolenia na budowę Liszki - krakowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Liszkach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Liszków. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Liszkach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Liszków

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Liszkach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa sieci gazowej dn63PE wraz z przyłączem gazu dn25PE na działkach nr 1143, 1155, 1154, 1152/2 w m. Rączna gm. Liszki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.195.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią gospodarczą na dz. nr 384 w m. Liszki, gm. Liszki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0581/K/2021/AB.IV.6741.27.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej dn90PE wraz z przyłączem gazu dn 25PE na dz. nr 340/10, 458 w m. Budzyń, gmina Liszki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.183.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr 551/1 w m. Ściejowice, gm. Liszki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0563/K/2021/AB.IV.6740.1.396.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej przyłączami na dz. nr 494, 495, 496, 497, 521, 467/5, 467/2 w m. Ściejowice, gmina Liszki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.173.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka stodoły z przybudówką stajenną na dz. nr 1572 w m. Cholerzyn, gm. Liszki
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0528/K/2021/AB.IV.6741.24.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej z przyłączem na dz. nr 395/4, 395/3, 395/2 w m. Piekary, gmina Liszki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.170.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej dn63PE wraz z przyłączem gazu dn25PE na dz. nr 1471/3 w m. Liszki, gmina Liszki.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.171.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Zmiana decyzji z dnia 11 lutego 2021 r., Nr AB.V.1.113.2021, znak: AB.V.6740.1.413.2020.SP wydanej dla inwestycji pn.: „Budowa budynku hali produkcyjno-usługowo-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i technicznym wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod-kan, wentylacji, gazową, grzewczą) oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym urządzenia budowlane związane z budynkiem tj.: dojścia, chodniki, dojazdy, place, parkingi, konstrukcje oporowe oraz zewnętrzne odcinki instalacji (elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z retencją rurową i wylotem do rowu, wodociągowej, przebudowa drenaży), przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, likwidacja urządzenia wodnego – rowu, budynek portierni wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod-kan., grzewczą, wentylacji) budynek pompowni wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod-kan., grzewczą, wentylacji), zbiornik ppoż., zbiornik na popłuczyny z lakierni, fundament pod kontener chemiczny, obiekty systemowe tj. wiata dla palaczy, wiata na rowery oraz ekran akustyczny przy poligonie testowym dla paczkomatów, ogrodzenie na dz. nr 986, 987, 989, 990, 991/1, 991/2, 992, 993, 994, 984 ul. Sportowa w m. Cholerzyn, gm. Liszki” w zakresie: - zmiany sposobu użytkowania części obiektu budowlanego – wydzielenie fragmentu hali magazynowej dla najemcy wraz z wprowadzeniem strefy ZL – zaplecze socjalno-biurowe wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod. – kan., wentylacji, gazową, grzewczą) oraz budowa muru oporowego, - budowy tymczasowej stacji LNG.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0487/K/2021/AB.V.6740.1.118.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Projekt robót budowlanych celem dokończenia budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w zakresie wykonania: - warstw posadzkowych na każdej z kondygnacji - warstw izolacyjnych i wykończeniowych poddaszy - montażu stolarki okiennej i drzwiowej w obydwu obiektach - izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków wraz z wyprawami tynkarskimi - instalacjami wewnętrznych tj. wod-kan, c.o, energia elektryczna, gaz. - cały zakres powyższych robót z wykorzystanie obecnej bryły budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, a ponadto budowa niezbędnej infrastruktury technicznej (zewnętrznymi odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej od projektowanych budynków do studzienek kanalizacyjnych, liniami za licznikowymi energii elektrycznej oraz budowa dojść i dojazdu do budynku na dz. nr 1107 w m. Liszki gm. Liszki
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0493/K/2021/AB.IV.6740.1.347.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: