Obszary chronione Czerwonak - poznański

Ochrona przyrody w Czerwonaku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Czerwonaku? Sprawdź aktualne statystyki dla Czerwonaka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Czerwonaka

obszar chronionego krajobrazu
  • Pola Trzaskowskie: 452.0 ha
  • Biedrusko: 0.03 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka: 2852.0 ha
  • Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka - otulina: 2685.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Uroczyska Puszczy Zielonki: 405.0 ha
  • Biedrusko: 34.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Murowana Goślina, Ochrona przyrody Suchy Las, Ochrona przyrody Poznań
Przejdź na nowy: Geoportal Czerwonak

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: