Obszary chronione Suchy Las - poznański

Ochrona przyrody w Suchym Lasie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Suchym Lasie? Sprawdź aktualne statystyki dla Suchego Lasu, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Suchego Lasu

obszar chronionego krajobrazu
  • Biedrusko: 7109.0 ha
  • Doliny Samicy Kierskiej w gminie Suchy Las: 378.0 ha
  • Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.18 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Biedrusko: 7238.0 ha
rezerwat
  • Gogulec - otulina: 5.5 ha
  • Gogulec: 5.3 ha
  • Meteoryt Morasko - otulina: 1.4 ha
  • Meteoryt Morasko: 0.04 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Samicy: 367.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Suchy Las

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: